Artikel: ESPP nieuws 'Mavitec EcoChar uit mest en ander organisch materiaal'

Artikel: ESPP nieuws 'Mavitec EcoChar uit mest en ander organisch materiaal'

Leuk artikel in ESPP's (European Sustainable Phosphorus Platform) laatste nieuwsbrief.

“Mavitec Environmental (onderdeel van Mavitec BV, een leider in de destructie-industrie), heeft een innovatief vergassingssysteem ontwikkeld dat mest omzet in hernieuwbare energie en EcoChar, dat kan worden gebruikt als meststof of als strooisel voor dieren. Mavitec geeft aan dat het proces zorgt voor een volumereductie tot 85% en dat een input van 2,3 ton/uur voorgedroogde mest of andere compatibele brandstof (75-80% droge vaste stof, geen natte mest) 5,5 – 6,1 MWth levert bij 1000 °C energie, geschikt voor gebruik bij elektriciteitsopwekking of als drukstoom. Uit gegevens van Wageningen WUR, zie hieronder, blijkt dat deze EcoChar koolstofrijk is (27,2-31,3 % C-Org), droog en vrij van ziekteverwekkers, kan tot 2,5 keer zijn eigen gewicht aan vocht vasthouden (dus minder inweken) en is geurloos. EcoChar uit mest bevat ook voedingsstoffen: 5,4 % P (fosfor) en 3,4 % K (kalium) uit bijvoorbeeld varkensmest. Mavitec ontwikkelt samen met haar Amerikaanse partner EarthCare vergassingssystemen op diverse producten en biedt totaaloplossingen om organische stromen te vergassen tot bruikbare energievormen. Het bedrijf heeft vandaag vijf fabrieken op ware grootte (2,3 ton/uur input) die actief zijn in de Verenigde Staten (sinds 2007) en één in Nederland (sinds 2018, varkensmest). Deze units behandelen verschillende mest (varken, koe, pluimvee), distilleerderijgraan en Cat1 dierlijke bijproducten. Twee installaties zijn in aanbouw in Rusland en verdere projecten zijn in behandeling. Een desk study van Wageningen University and Research is gepubliceerd op technische perspectieven van het Mavitec-product in Europa (economische aspecten worden niet in aanmerking genomen). Dit omvat resultaten van chemische analyse van Mavitec Ecochar uit varkens- en kalkoenmest. Het rapport merkt op dat in Nederland, hoewel vergassing een wettelijk aangewezen mestverwerkingsproces is, de resulterende Ecochar niet wordt erkend als meststof. Dit moet echter worden opgelost wanneer de STRUBIAS-materialen (inclusief biochars, pyrolyse en vergassingsmaterialen) worden toegevoegd aan de toekomstige EU-meststoffenverordening.”

Wageningen rapport over EcoChar eigenschappen: https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/452704

 breedte=

Deel

Meer updates

Lees meer nieuws

10-06-2024
Nieuws

New Publication in Het Financieele Dagblad

A recent article in Agri & Food, a commercial publication in Het Financieele Dagblad, features Mavitec and showcases the work...
Interview Helmus Poultry India 2023
28-11-2023
Nieuws, Tentoonstellingen

Video interview H. Damen at Poultry India 2023

Mavitec presents an exclusive video captured at Poultry India 2023, featuring Helmus Damen, a seasoned professional engaging in a dynamic...
coworkers electrical control panels
15-11-2023
Nieuws

Custom-Engineered Electrical Panels

In-house designed control panels Our ELECTRICAL CONTROL PANELS are not just designed and programmed with the latest technologies and software,...