Vetbehandeling

Vetbehandeling

In de vetbehandelingssectie worden de vaste stoffen verder gescheiden van de vetten. Dit zal resulteren in een waardevoller vet.

Vetverwerkingsmethoden

We kunnen twee vetverwerkingsmethoden aanbieden; beslechten of decanteren. De keuze tussen deze vetbehandelingsmethoden is een economische. Waar decanteren kan een lager residuaal vast gehalte in het vet bereiken.

Door af te rekenen:

1. De vetten worden vanuit de afvoer en de vetpers direct in de bezinktanks gepompt.
2. Bij bezinking kan het tot 24 uur duren voordat de vaste stoffen (sediment) naar de bodem zijn gezakt voordat het vet schoon is.
3. De vaste stoffen worden teruggevoerd naar de Vetpers voor verdere verwerking.
4. De schone vetten worden naar een vetopslagtank gepompt voordat het naar de eindgebruiker wordt getransporteerd (voederfabriek, farmaceutische industrie, chemische industrie, olie-industrie etc.).

Door batch decanteren:

1. De vetten worden uit de afvoer en de vetpers rechtstreeks in een met stoom verwarmde vuilwatertank gepompt.
2. Vanuit deze tank wordt het vet in het Circulerende trilzeef (optioneel) gepompt voor de voorscheiding van vaste stoffen.
3. Vanaf de zeef wordt het vet in de decanter/centrifuge gepompt waar de definitieve scheiding zal plaatsvinden.
4. De vaste stoffen van de circulerende trilzeef en de decanter/centrifuge worden terug getransporteerd naar de Fat Press voor verdere verwerking.
5. De schone vetten worden naar een vetopslagtank gepompt voordat het naar de eindgebruiker wordt getransporteerd (voederfabriek, farmaceutische industrie, chemische industrie, olie-industrie etc.).

Door verder te decanteren:

1. De vetten worden uit de afvoer gepompt en de Vetpers direct in de Sedimentor waar de eerste scheiding van vaste stoffen zal plaatsvinden.
2. Vanuit de Sedimentor wordt het vet in het Circulerende trilzeef (optioneel) gepompt voor de voorscheiding van vaste stoffen
3. Vanaf de zeef wordt het vet in de decanter/centrifuge gepompt waar de definitieve scheiding zal plaatsvinden.
4. De vaste stoffen van de sedimentor, circulerende trilzeef en decanter/centrifuge worden teruggevoerd naar de Fat Press voor verdere verwerking.
5. De schone vetten worden naar een vetopslagtank gepompt voordat het naar de eindgebruiker wordt getransporteerd (voederfabriek, farmaceutische industrie, chemische industrie, olie-industrie etc.).

 

Onze oplossingen voor
Vetbehandeling

Fat sterilizer