Artikel: Mestbeheerpraktijken Landtoepassing versus Vergassing

Artikel: Mestbeheerpraktijken Landtoepassing versus Vergassing

Artikel landtoepassing versus vergassing_ElsevierElsevier en Biomass & Bioenergy publiceerden een artikel over de levenscyclusanalyse van broeikasgasemissies van mestbeheerpraktijken: Landtoepassing versus Vergassing.

 

Uit het onderzoek blijkt dat door de milieueffecten van syngas en biochar, vergassing van mest veel meer kans maakt om schadelijke emissies te verminderen dan landtoepassing!

 

Klik hier voor het artikel of neem contact met ons op via info@mavitec.com of tel.nr. +31-725745988.

Deel

Meer updates

Lees meer nieuws

Interview Helmus Poultry India 2023
28-11-2023
Nieuws, Tentoonstellingen

Video interview H. Damen at Poultry India 2023

Mavitec presents an exclusive video captured at Poultry India 2023, featuring Helmus Damen, a seasoned professional engaging in a dynamic...
coworkers electrical control panels
15-11-2023
Nieuws

Custom-Engineered Electrical Panels

In-house designed control panels Our ELECTRICAL CONTROL PANELS are not just designed and programmed with the latest technologies and software,...
5-10-2023
Nieuws

state-of-the-art rendering plant in Tanzania

State-of-the-art rendering plant in Tanzania This facility, equipped with the latest batch cooker technology, is specifically designed to process poultry...