Exhibitions

Cows (cattle) as part of the animal by-product rendering processRendering sektöründe hayvansal yan ürünler(kesimhane atıkları) işlenir. Hayvansal Yan Ürünler et üretimi esnasında ortaya çıkan ve tüketime sunulamayan ürünlerdir. Bu yan ürünler ülkeden ülkeye farklı kültürlerin beslenme alışkanlıkları bağlı olarak değişir.
Rendering işlemi kırma ve öğütme işlemi ile başlar. Bu işlemi mikro-organizmaları elimine etmek için ısıl işlem takip eder. Erimiş yağın ayrıştırılması ve Katılar (protein) içindeki yağın preslenerek çıkarılması işlemi bir sonraki aşamadır. Son aşama ise katı fraksiyonu öğüterek et unu ya da et-kemik haline getirmektir. İşlem sırasında ayrıştırılan yağ çöktürme veya santrifüje edilerek temizlenebilir.