Exhibitions

Various Meals as output of the rendering of animal by-product processGıda olarak tüketilmesi mümkün olmayan ürünlerin rendering tesislerinin hammaddesi estetik ya da temizlik ile alakalı nedenlerle insan yiyeceği olamayacak gıda maddeleridir. Bu ürünler genelde kuru yöntem ile prosese tâbi tutulurlar. Bu proses, Maddenin buhar çeperli bir kazan içerisinde neminin alınması ve aynı anda yağ hücrelerinden yağ salınımı yaptırmak için ısıtılması ile gerçekleşen Batch(kesik) ya da Continuas(sürekli) bir proses olabilir. Madde önce öğütülür, sonra yağı salması için ve nem muhtevasının azaltılması için ısıtılır, serbest yağı ayırmak için süzülür ve daha sonra bu aşamada “kıkırdak” ya da “kuru rendering tankı tortusu” olarak adlandırılan katılar preslenerek yağ alınır. Kıkırdaklar et ya da kemik unu yapmak üzere ileri öğütülürler.End-product of animal by-product renderingKuru rendering prosesinin bir başka türü de maddenin düzgünce kesilmesi, sıcak yağ ile akışkanlaştırılması ve sonrasında karışımı bir veya daha fazla buharlaştırma aşamasından geçirerek buharlaştırılmasıdır. Bazı yenilemeyen ürün rendering işlemleri ıslak olarak da gerçekleştirilebilirler. Bunlar genel olarak sürekli prosesler olup, yenebilir ürünlere uygulanan prosesle benzerlikler gösterirler.