Exhibitions

economie-300x223yüzyılı etkileyen diğer önemli faktörlerden bazıları; kimyasal gübrelerin kullanımının yaygınlaşması, sentetik deterjanların geliştirilmesi, “Paketlenmiş et” kullanımının ABD’deki yaygın kabulü ve hayvansal yağların alımını önleme amaçlı insanların yeme alışkanlıklarını değiştirmeleriydi. 20. Yüzyılın başlarında düşük maliyetli yapay nitrojenli gübrelerin sentezi hayvan artıklarının toprak verimliliğini artırmak için kullanımını baltalamıştır. Bu da katı et yan ürünleri pazarında azımsanamaz kayıplarla sonuçlanmıştır. Ancak bu pazarın kaybı bu ürünlerin hayvanlara gıda olarak kullanılmasının farkına varılmasıyla başka bir pazarla yer değiştirmiştir. 2. Dünya Savaşı sonrasında sentetik deterjanların sahneye çıkmasıyla birlikte ise evsel ve endüstriyel yıkamada kullanılan sabunlar nihayetinde yerlerinden olmuşlardır. Böylece 1950’lerin başında yenilemeyen yağ marketinin %50’si yok olmuştur. Bu materyallerin hayvan gıdası olarak kullanılmasına yönelik değişiklik kısa sürede kaybolmuş olan sabun pazarının yerini almış ve nihayetinde yenilemeyen yağların tek ve en geniş kullanımı haline gelmiştir. Bifteğin tüketicinin yiyebileceği porsiyonlara perakende satış düzeyinde, kasaplarda veya marketlerde değil, paketleme tesislerinde kesilmesiile hazırlanan “kutulanmış biftek”in yaygın kullanımı ise yağ ve et ıskartaları gibi rendering hammaddelerinin bağımsız rendering firmalarından ziyade paketleme tesislerinde kalması anlamına geliyordu. Hayvan yağlarının beslenmelerine özen gösteren kimseler tarafından kullanımının reddedilmesi ile de yenilebilir yağların ve bunların sabun yapımı ve oleokimyasal üretiminde kullanılan nihai ürünlerinin üretim fazlası olmasına yol açmış, yenilemeyen yağları yerinden etmiş ve bu ticari malların pazarlarının uçuculuğuna katkıda bulunmuştur.
Rendering endüstrisi en eski geri dönüşüm endüstrilerinden biridir ve daha geniş bir gıda endüstrisinin geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Endüstri değerlendirilmediği sürece atık madde olan maddeleri alır ve bunları yakıt, sabun, silgi, plastik vb.. faydalı ürünlere dönüştürür. Aynı zamanda rendering, aksi takdirde oldukça büyük bir olası bertaraf sorununu da çözer. Örneğin, ABD senede 21 milyon tondan fazla kolay bozulabilir ve tehlikeli organik atığı geri dönüştürmektedir. 2004 yılında ABD endüstrisi 8 milyon metrik ton üretim yapmış bunların 1.6 milyon metrik tonunu ise ihraç etmiştir.