Exhibitions

Cows (cattle) as part of the red-meat by-product rendering processKırmızı Et Rendering işleminde Kırmızı et yan ürünleri işlenir. İnsanların tüketimi için uygun olamayan kırmızı et yan ürünleri (kesimhane atıkları) bu prosesle değerli proteinler, mineraller ve yağlara dönüştürülür.

Kırmızı et inek (sığır), koyun, at, domuz, manda, deve, keçi gibi hayvanlar için kullanılan genel bir terimdir. Yan ürünleri kırmızı et, iç organ, kemik, boynuz, kıl, kan ve aynı zamanda çiftlikte yada nakliye sırasında ölen (DOA)
hayvanlardan oluşmaktadır.

Rendering işlemi kırma ve öğütme işlemi ile başlar. Bu işlemi mikro-organizmaları elimine etmek için ısıl işlem takip eder. Erimiş yağın ayrıştırılması ve Katılar (protein) içindeki yağın preslenerek çıkarılması işlemi bir sonraki aşamadır. Son aşama ise katı fraksiyonu öğüterek et unu ya da et-kemik haline getirmektir. İşlem sırasında ayrıştırılan yağ çöktürme veya santrifüje edilerek temizlenebilir.